wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo śląskie / powiat częstochowski / gmina Kłomnice

 • Znajdź dział

 • Galeria zdjęć
 • Opis i historia wsi
 • Mieszkańcy, wybitne postacie
 • Instytucje
 • Organizacje
 • Kultura i tradycja regionu
 • Miejsca kultu i martyrologii
 • Rzemiosło i rękodzieło
 • Krajoznawstwo i turystyka
 • Sport
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Działalność rolnicza
 • Działalność pozarolnicza
 • Media
 • Bibliografia, filmy, linki

Zawada

www.zawada.42-270.wsiepolskie.pl

Moderator: Kazimierz Musiał

Redakcja: Kazimierz Musiał

Zostań moderatorem tematycznym

Opis i historia wsi

HISTORIA WSI  ZAWADA                                                                                                                              Zawada  to dawna wieś książęca, a póżniej królewska.Pierwsza wzmianka w dokumentach pochodzi z 1474 r[MK] .W 1520 r wchodziła w skład parafii Kłomnice.Zawada w owym czasie, wchodziła w skład Starostwa Konarskiego wraz z Konarami ,Śliwakowem i Rudnikami.W roku 1565 ,klucz konarski należy do Starostwa Olsztyńskiego. Zawada w 1511 r posiada 4 i pól łana ziemi ,10 kmieci, karczmę i młyn.W tym czasie dzierżawcami wsi jest ród Bąków z Bąkowej Góry, a następnie Przerębscy z Przeręba. W roku 1578 do Piechoty Wybranieckiej zostaje powołany, jeden z mieszkańców Zawady ,Jan Miś.Za udział w wojnie z Moskwą, za Stefana Batorego,mocą dekretu w 1613 r, otrzymuje od Zygmunta III Wazy, sołtystwo wybranieckie we wsi Zawada ,łan ziemi i wolność osobistą dla siebie i swoich potomków.Przywilej ten potwierdzali wszyscy królowie Polski, do końca II Rzeczypospolitej.Do powinności należało natomiast, stawianie się na każdą wyprawę wojęnną, na kórą zostali powołani, z rusznica lub muszkietem ,szablą i  siekierą.Według dokumentów lustracyjnych sołtystwa wybranieckiego w Zawadzie,  przez 300 lat wywiązywali się sumiennie, ze swych obowiązków wobec  Rzeczypospolitej. W roku 1789 wieś dzierżawi Ludwig Karsznicki,kasztelan wieluński.W Zawadzie jest  w tym czasie 82 gospodarzy, a sołtystwo wybranieckie posiadają Jędrzej i Antoni Miśie.Po rozbiorach Polski, Zawada wchodzi w skład Ekonomi Gidelskiej. Od 1839 r staje się własnością prywatną.Zawada do okresu międzywojennego, była najbardziej zaludnioną wsią na okolicę.W 1820 r liczyła 502 mieszkańców,w 1880 posiada 135 domów i liczy  966 mieszkańców, a w 1936 już ponad 1400. W 1856 r zostaje utworzona Gmina Konary z siedzibą w Zawadzie.Była to dość rozległa gmina, do której w okresie międzywojennym należały  wsie; Konary, Zawada, Pacierzów, Kużnica, Śliwaków, Grabie, Zbereżka, Ludwików, Gowarzów, Lgota Mała, Teklinów i Widzów.W budynku gminy mieściła się również szkoła, a od 1919 r posterunek policji i OSP. W1867 r na terenie Gmina Konary znajdowały się 2 cegielnie, młyn ,kopalnia torfu, gorzelnia i szkoła powszechna.W latach 20-tych budynek gminy zlokalizowany na obecnym placu parafialnym spłonął. Nowy obiekt, istniejący , pobudowano w 1935 r.3X 1929 r ,na obecnej ulicy Kościuszki wybuchł grożny pożar, który strawił 160 budynków, w tym ,ponad 30 domów mieszkalnych.Cdn........